نام سفر مدت تاریخ

تور مشهد مقدس (عید سعید فطر)

3 روزه 1393/05/07 ~ 09

تور ارومیه، تخت سلیمان، دالامپه و غار سهولان

4 روزه 1393/05/07 ~ 10

تور بندر انزلی، ماسوله

3 روزه 1393/05/08 ~ 10

تور ییلاق املش، کلاچای و لاهیجان

3 روزه 1393/05/15 ~ 17

تور همدان، هگمتانه، غار علیصدر و لالجین

2 روزه 1393/05/16 ~ 17

تور بانه، سنندج، سقز، تخت سلیمان و غار کرفتو

4 روزه 1393/05/21 ~ 24

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/05/22 ~ 24

تور ساحل گیسوم، جنگل های اسالم به خلخال

2 روزه 1393/05/23 ~ 24

تور جنگل هلی دار

1 روزه 1393/05/24

تور سرعین، اردبیل و بندر مرزی آستارا

4 روزه 1393/05/28 ~ 31

تور چشمه های باداب سورت و دریاچه الندان

2 روزه 1393/05/30 ~ 31

تور آبشار شاهان دشت

1 روزه 1393/05/31

تورمشهد مقدس

3 روزه 1393/06/05 ~ 07

تور تبریز، جلفا و روستای سنگی کندوان

3 روزه 1393/06/05 ~ 07

تور ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه 1393/06/06 ~ 07

تور نمک آبرود

1 روزه 1393/06/07

تور بندر ترکمن، گرگان و جزیره آشوراده

3 روزه 1393/06/12 ~ 14

تور اصفهان

2 روزه 1393/06/13 ~ 14

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت امام رضا ع)

3 روزه 1393/06/14 ~ 16

تور پلنگ دره

1 روزه 1393/06/14

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/06/18 ~ 21

تور شیراز

3 روزه 1393/06/19 ~ 21

تور جنگل ابر

2 روزه 1393/06/20 ~ 21

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/06/21

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/06/26 ~ 28

تور جنگل هزار جریب و آبشار اسپه او

3 روزه 1393/06/26 ~ 28

تور یزد

2 روزه 1393/06/27 ~ 28

تور ماسال و اولسبلنگاه

2 روزه 1393/06/27 ~ 28
نام سفر مدت تاریخ

تور جنگل هلی دار

1 روزه 1393/05/24

تور آبشار شاهان دشت

1 روزه 1393/05/31

تور نمک آبرود

1 روزه 1393/06/07

تور پلنگ دره

1 روزه 1393/06/14

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/06/21
نام سفر مدت تاریخ

تور مشهد مقدس (عید سعید فطر)

3 روزه 1393/05/07 ~ 09

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/05/22 ~ 24

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/06/05 ~ 07

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت امام رضا ع)

3 روزه 1393/06/14 ~ 16

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/06/26 ~ 28
نام سفر مدت تاریخ

تور ارمنستان، گرجستان و ترکیه

9 روزه 1394/04/21 ~ 30