نام سفر مدت تاریخ

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/07/04

تور ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه 1393/07/10 ~ 11

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور بانه، سنندج و تخت سلیمان

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تورمشهد مقدس - عید قربان

3 روزه 1393/07/12 ~ 14

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/07/13

تور کرمان، ماهان و کلوته شهداد

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور مشهد مقدس - عید غدیر

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور غار نخجیر

1 روزه 1393/07/21

تور چشمه های باداب سورت و دریاچه الندان

2 روزه 1393/07/24 ~ 25

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/07/29 ~ 02

تور بندر ترکمن، گرگان و جزیره آشوراده

2 روزه 1393/08/01 ~ 02

تور مشهد مقدس - تاسوعا و عاشورای حسینی

3 روزه 1393/08/11 ~ 13

تور روستای ابیانه و کمپ کویری متین آباد

2 روزه 1393/08/15 ~ 16

تور شیراز

3 روزه 1393/08/21 ~ 23

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/08/28 ~ 30

تور اصفهان

2 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور جنگل ابر

2 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور خوزستان، تالاب شادگان و چغازنبیل

3 روزه 1393/09/05 ~ 07

تور مرنجاب

1 روزه 1393/09/07

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/09/11 ~ 14

تور یزد

2 روزه 1393/09/13 ~ 14

تور مشهد مقدس - اربعین حسینی

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور کویر مصر

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/09/27 ~ 30

تور کاروانسرای زین الدین، ارگ سر یزد و میبد

2 روزه 1393/09/30 ~ 01

تور مشهد مقدس - رحلت رسول اکرم و شهادت امام رضا

3 روزه 1393/09/30 ~ 02
نام سفر مدت تاریخ

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/07/04

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/07/13

تور غار نخجیر

1 روزه 1393/07/21

تور مرنجاب

1 روزه 1393/09/07
نام سفر مدت تاریخ

تور ماسوله و قلعه رودخان

2 روزه 1393/07/10 ~ 11

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور بانه، سنندج و تخت سلیمان

4 روزه 1393/07/10 ~ 13

تور کرمان، ماهان و کلوته شهداد

3 روزه 1393/07/19 ~ 21

تور چشمه های باداب سورت و دریاچه الندان

2 روزه 1393/07/24 ~ 25

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/07/29 ~ 02

تور تور بندر ترکمن، گرگان و جزیره آشوراده

2 روزه 1393/08/01 ~ 02

تور روستای ابیانه و کمپ کویری متین آباد

2 روزه 1393/08/15 ~ 16

تور شیراز

3 روزه 1393/08/21 ~ 23

تور اصفهان

2 روزه 1393/08/298 ~ 30

تور جنگل ابر

3 روزه 1393/08/29 ~ 30

تور خوزستان، تالاب شادگان و چغازنبیل

3 روزه 1393/09/05 ~ 07

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/09/11 ~ 14

تور یزد

3 روزه 1393/09/13 ~ 14

تور کویر مصر

3 روزه 1393/09/20 ~ 22

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/09/27 ~ 30

تور کاروانسرای زین الدین، ارگ سر یزد و میبد

2 روزه 1393/09/30 ~ 01
نام سفر مدت تاریخ

تور حیات وحش پارک ملی خار توران

3 روزه 1393/10/03 ~ 05

تور غار نخجیر و معبد خورهه

1 روزه 1393/10/05

تور خالو میرزا و کاروانسرای زین الدین

3 روزه 1393/10/10 ~ 12

تور اصفهان

2 روزه 1393/10/11 ~ 12

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/10/12

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت رسول)

3 روزه 1393/10/17 ~ 19

تور تالاب میانکاله و دشت ناز

2 روزه 1393/10/18 ~ 19

تور کمپ کویری متین آباد

1 روزه 1393/10/19

تور کویر مرنجاب و کاشان

2 روزه 1393/10/25 ~ 26

تور غار علیصدر

1 روزه 1393/10/26

تور طبس و نایبند

3 روزه 1393/11/01 ~ 03

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/10/30 ~ 03

تور یزد

2 روزه 1393/11/02~ 03

تور آبگرم محلات

1 روزه 1393/11/03

تور کرمان، ماهان و کلوته شهداد

3 روزه 1393/11/08 ~ 10

تور مشهد مقدس (ولادت امام حسن عسکری)

3 روزه 1393/11/08 ~ 10

تور تهرانگردی

1 روزه 1393/11/10

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/11/14 ~ 17

تور برف بازی در گرمابدر

1 روزه 1393/11/17

تور کویر مصر

3 روزه 1393/11/22 ~ 24

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/11/22 ~ 24

تور چابهار

4 روزه 1393/11/28~ 01

تور خوزستان، تالاب شادگان، شوش و چغازنبیل

3 روزه 1393/11/29~ 01

تور توچال

1 روزه 1393/12/01

تور شیراز

3 روزه 1393/12/06 ~ 08

تور کاشان، نوش آباد و شهر زیر زمینی اویی

2 روزه 1393/12/07 ~ 08

تور مشهد مقدس (شهادت حضرت فاطمه)

3 روزه 1393/12/13 ~ 15

تور ابوزید آباد و روستای ابیانه

2 روزه 1393/12/14 ~ 15