نام سفر مدت تاریخ

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت فاطمه س)

3 روزه 1393/1/29 ~ 31

تور قلعه الموت و دریاچه اوان

1 روزه 1393/02/05 

تور شیراز

3 روزه 1393/02/10 ~ 12

تور مشهد مقدس (ولادت امام محمد باقر ع)

3 روزه 1393/02/10 ~ 12

تور دریاچه شورمست

1 روزه 1393/02/12 

تور یاسوج، دشت لاله های واژگون و آبشار مارگون

3 روزه 1393/02/17 ~ 19

تور یزد و میبد

2 روزه 1393/02/18 ~ 19

تور نیاسر کاشان و روستای ابیانه

1 روزه 1393/02/19

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/02/23 ~ 26

تور شیراز

3 روزه 1393/02/23 ~ 25

تور مشهد مقدس (ولادت امام علی ع)

3 روزه 1393/02/23 ~ 25

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/02/23 

تور روستای ابیانه و قمصر کاشان

2 روزه 1393/02/25 ~ 26

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/02/30 ~ 02

تور اصفهان

2 روزه 1393/03/01 ~ 02

تور نمک آبرود

1 روزه 1393/03/02 

تور مشهد مقدس (مبعث پیامبر ص)

3 روزه 1393/03/06 ~ 08

تور گرگان، بندر ترکمن و جزیره آشوراده

3 روزه 1393/03/06 ~ 08

تور آبشار شاهان دشت

1 روزه 1393/03/06

تور ماسوله، قلعه رودخان و تالاب انزلی

2 روزه 1393/03/08 ~ 09

تور غار علیصدر

1 روزه 1393/03/09

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/03/14 ~ 16

تور تبریز، جلفا و کندوان

3 روزه 1393/03/14 ~ 16

تور سد طالقان و آبشار کرکبود

1 روزه 1393/03/16

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت قائم عج)

3 روزه 1393/03/21 ~ 23

تور دیلمان و لاهیجان

2 روزه 1393/03/22 ~ 23

تور تنگه واشی

1 روزه 1393/03/23

تور جنگل ابر

2 روزه 1393/03/29 ~ 30

تور تنگه واشی

1 روزه 1393/03/30

تور بندر آستارا، سرعین و اردبیل

4 روزه 1393/04/03 ~ 06

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/04/04 ~ 06

تور ماسال و اولسبلنگاه

2 روزه 1393/04/05 ~ 06

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/04/06
نام سفر مدت تاریخ

تور قلعه الموت و دریاچه اوان

1 روزه 1393/02/05

تور دریاچه شورمست

1 روزه 1393/02/12

تور نیاسر کاشان و روستای ابیانه

1 روزه 1393/02/19

تور جنگل الیمستان

1 روزه 1393/02/23

تور نمک آبرود

1 روزه 1393/03/02

تور آبشار شاهان دشت

1 روزه 1393/03/06

تور غار علیصدر

1 روزه 1393/03/09

تور سد طالقان و آبشار کرکبود

1 روزه 1393/03/16

تور تنگه واشی

1 روزه 1393/03/23

تور تنگه واشی

1 روزه 1393/03/30

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/04/06
نام سفر مدت تاریخ

تور شیراز

3 روزه 1393/02/10 ~ 12

تور یاسوج، دشت لاله های واژگون و آبشار مارگون

3 روزه 1393/02/17 ~ 19

تور یزد و میبد

2 روزه 1393/02/18 ~ 19

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/02/23 ~ 26

تور شیراز

3 روزه 1393/02/23 ~ 25

تور روستای ابیانه و قمصر کاشان

2 روزه 1393/02/25 ~ 26

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/02/30 ~ 02

تور اصفهان

2 روزه 1393/03/01 ~ 02

تور گرگان، بندر ترکمن و آشوراده

3 روزه 1393/03/06 ~ 08

تور ماسوله، قلعه رودخان و تالاب انزلی

2 روزه 1393/03/08 ~ 09

تور تبریز، جلفا و کندوان

3 روزه 1393/03/14 ~ 16

تور دیلمان و لاهیجان

2 روزه 1393/03/22 ~ 23

تور جنگل ابر

2 روزه 1393/03/29 ~ 30

تور بندر آستارا، سرعین و اردبیل

4 روزه 1393/04/03 ~ 06

تور ماسال و والسبلنگاه

2 روزه 1393/04/05 ~ 06
نام سفر مدت تاریخ

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت فاطمه س)

3 روزه 1392/01/29 ~ 31

تور مشهد مقدس (ولادت امام محمد باقر ع)

3 روزه 1393/02/10 ~ 12

تور مشهد مقدس (ولادت امام علی ع)

3 روزه 1393/02/23 ~ 25

تور مشهد مقدس (مبعث پیامبر ص)

3 روزه 1393/03/06 ~ 08

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/03/14 ~ 16

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت قائم عج)

3 روزه 1393/03/21 ~ 23

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/04/04 ~ 06