نام سفر مدت تاریخ

تور مشهد مقدس (سال تحویل)

3/5 روزه 1393/12/29 ~ 02

تور اصفهان

3/5 روزه 1394/01/02 ~ 04

تور مشهد مقدس (شهادت حضرت فاطمه)

3/5 روزه 1394/01/02 ~ 04

تور یاسوج و آبشار مارگون

3/5 روزه 1394/01/02 ~ 04

تور مشهد مقدس

3/5 روزه 1394/01/04 ~ 06

تور یزد

3/5 روزه 1394/01/05 ~ 07

تور کویر مصر، گرمه و بیاضه

3/5 روزه 1394/01/06 ~ 08

تور بندر ترکمن، بهشهر، جزیره آشوراده و گرگان

3/5 روزه 1394/01/07 ~ 09

تور کرمان، ماهان و کلوت شهداد

3/5 روزه 1394/01/07 ~ 09

تور چابهار

4 روزه 1394/01/07 ~ 10

تور شیراز

3/5 روزه 1394/01/10 ~ 12

تور چابهار

5 روزه 1394/01/10 ~ 14

تور کیش

4 روزه 1394/01/11 ~ 14

تور جزیره قشم

4/5 روزه 1394/01/12 ~ 15

تور کیش

4 روزه 1394/01/14 ~ 17
نام سفر مدت تاریخ

تور حیات وحش پارک ملی خار توران

3 روزه 1393/10/03 ~ 05

تور غار نخجیر و معبد خورهه

1 روزه 1393/10/05

تور خالو میرزا و کاروانسرای زین الدین

3 روزه 1393/10/10 ~ 12

تور اصفهان

2 روزه 1393/10/11 ~ 12

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/10/12

تور مشهد مقدس (ولادت حضرت رسول)

3 روزه 1393/10/17 ~ 19

تور تالاب میانکاله و دشت ناز

2 روزه 1393/10/18 ~ 19

تور کمپ کویری متین آباد

1 روزه 1393/10/19

تور کویر مرنجاب و کاشان

2 روزه 1393/10/25 ~ 26

تور غار علیصدر

1 روزه 1393/10/26

تور طبس و نایبند

3 روزه 1393/11/01 ~ 03

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/10/30 ~ 03

تور یزد

2 روزه 1393/11/02~ 03

تور آبگرم محلات

1 روزه 1393/11/03

تور کرمان، ماهان و کلوت شهداد

3 روزه 1393/11/08 ~ 10

تور مشهد مقدس (ولادت امام حسن عسکری)

3 روزه 1393/11/08 ~ 10

تور تهرانگردی

1 روزه 1393/11/10

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/11/14 ~ 17

تور برف بازی در گرمابدر

1 روزه 1393/11/17

تور کویر مصر

3 روزه 1393/11/22 ~ 24

تور مشهد مقدس

3 روزه 1393/11/22 ~ 24

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/11/28~ 01

تور خوزستان، تالاب شادگان، شوش و چغازنبیل

3 روزه 1393/11/29~ 01

تور توچال

1 روزه 1393/12/01

تور شیراز

3 روزه 1393/12/06 ~ 08

تور کاشان، نوش آباد و شهر زیر زمینی اویی

2 روزه 1393/12/07 ~ 08

تور مشهد مقدس (شهادت حضرت فاطمه)

3 روزه 1393/12/13 ~ 15

تور ابوزید آباد و روستای ابیانه

2 روزه 1393/12/14 ~ 15
نام سفر مدت تاریخ

تور غار نخجیر و معبد خورهه

1 روزه 1393/10/05

تور غار کتله خور و گنبد سلطانیه

1 روزه 1393/10/12

تور کمپ کویری متین آباد

1 روزه 1393/10/19

تور غار علیصدر

1 روزه 1393/10/26

تور آبگرم محلات

1 روزه 1393/11/03

تور تهرانگردی

1 روزه 1393/11/10

تور برف بازی در گرمابدر

1 روزه 1393/11/17

تور توچال

1 روزه 1393/12/01
نام سفر مدت تاریخ

تور حیات وحش پارک ملی خار توران

3 روزه 1393/10/03 ~ 05

تور خالو میرزا و کاروانسرای زین الدین

3 روزه 1393/10/10 ~ 12

تور اصفهان

2 روزه 1393/10/11 ~ 12

تور تالاب میانکاله و دشت ناز

2 روزه 1393/10/18 ~ 19

تور کویر مرنجاب و کاشان

2 روزه 1393/10/25 ~ 26

تور طبس و نایبند

3 روزه 1393/11/01 ~ 03

تور جزیره کیش

4 روزه 1393/10/30 ~ 03

تور یزد

2 روزه 1393/11/02 ~ 03

تور کرمان، ماهان و کلوت شهداد

3 روزه 1393/11/08 ~ 10

تور جزیره قشم

4 روزه 1393/11/14 ~ 17

تور کویر مصر

3 روزه 1393/11/22 ~ 24

تور بندر چابهار

4 روزه 1393/11/28 ~ 01

تور خوزستان، تالاب شادگان، شوش و چغازنبیل

3 روزه 1393/11/29 ~ 01

تور شیراز

3 روزه 1393/12/06 ~ 08

تور کاشان، نوش آباد و شهر زیر زمینی اویی

2 روزه 1393/12/07 ~ 08

تور ابوزید آباد و روستای ابیانه

2 روزه 1393/12/14 ~ 15