نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

جزیره کیش

4 روزه سه‌شنبه 7/14 14 الی 7/17

همدان - روستای ورکانه

2 روزه پنج‌شنبه 7/16 16 الی 7/17

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 7/17 7/17

گرگان، بندر ترکمن، جزیره آشوراده (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 7/21 22 الی 7/24

قزوین، الموت، دریاچه اوان

2 روزه پنج‌شنبه 7/23 23 الی 7/24

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 7/24 7/24

مشهد مقدس (تاسوعا - عاشورا) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 7/29 7/30 الی 8/2

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهار شنبه 8/6 7 الی 8/8

زنجان، گنبد سلطانیه، تخت سلیمان، غار کتله خور

2 روزه پنج‌شنبه 8/7 7 الی 8/8

ابیانه - باغ فین

1 روزه جمعه 8/8 8/8

جزیره قشم (با قطار)

4 روزه دوشنبه 8/11 12 الی 8/15

کویر مصر - روستای بیاضه

3 روزه سه‌شنبه 8/12 13 الی 8/15

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 8/13 14 الی 8/15

شیراز - پاسارگاد

3 روزه سه‌شنبه 8/19 20 الی 8/22

کاروانسرای زین الدین، ارگ سریزد، میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 8/20 21 الی 8/22

غار نخجیر

1 روزه جمعه 8/22 8/22

کرمان، ماهان، شهداد

3 روزه سه‌شنبه 8/26 27 الی 8/29

چابهار

4 روزه سه‌شنبه 8/26 26 الی 8/29

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 8/26 27 الی 8/29

الموت، دریاچه اوان

1 روزه جمعه 8/29 8/29

خوزستان، تالاب شادگان، چغازنبیل (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/3 4 الی 9/6

آبشار نیاسر - باغ فین

1 روزه جمعه 9/6 9/6

جزیره قشم (با قطار)

4 روزه دوشنبه 9/9 10 الی 9/13

مشهد مقدس (اربعین حسینی) (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/10 11 الی 9/13

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 9/13 9/13

گلپایگان، خوانسار محلات

2 روزه پنج‌شنبه 9/19 19 الی 9/20

جزیره کیش

4 روزه چهارشنبه 9/18 18 الی 9/21

مشهد مقدس (رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع)) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 9/18 19 الی 9/21

طبس - نایبند (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/24 25 الی 9/27

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 9/25 26 الی 9/27

کویر مصر - روستای بیاضه (ویژه شب یلدا)

3 روزه شنبه 9/28 9/28 الی 10/1

مشهد مقدس (ولادت حضرت رسول اکرم (ص)) (با قطار)

3 روزه دوشنبه 10/7 8 الی 10/10
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 7/17 7/17

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 7/24 7/24

ابیانه - باغ فین

1 روزه جمعه 8/8 8/8

غار نخجیر

1 روزه جمعه 8/22 8/22

الموت، دریاچه اوان

1 روزه جمعه 8/29 8/29

آبشار نیاسر - باغ فین

1 روزه جمعه 9/6 9/6

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 9/13 9/13
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

جزیره کیش

4 روزه سه‌شنبه 7/14 14 الی 7/17

همدان - روستای ورکانه

2 روزه پنج‌شنبه 7/16 16 الی 7/17

گرگان، بندر ترکمن، جزیره آشوراده (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 7/21 22 الی 7/24

قزوین، الموت، دریاچه اوان

2 روزه پنج‌شنبه 7/23 23 الی 7/24

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 7/24 7/24

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهار شنبه 8/6 7 الی 8/8

زنجان، گنبد سلطانیه، تخت سلیمان، غار کتله خور

2 روزه پنج‌شنبه 8/7 7 الی 8/8

جزیره قشم (با قطار)

4 روزه دوشنبه 8/11 12 الی 8/15

کویر مصر - روستای بیاضه

3 روزه سه‌شنبه 8/12 13 الی 8/15

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 8/13 14 الی 8/15

شیراز - پاسارگاد

3 روزه سه‌شنبه 8/19 20 الی 8/22

کاروانسرای زین الدین، ارگ سریزد، میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 8/20 21 الی 8/22

کرمان، ماهان، شهداد

3 روزه سه‌شنبه 8/26 27 الی 8/29

چابهار

4 روزه سه‌شنبه 8/26 26 الی 8/29

خوزستان، تالاب شادگان، چغازنبیل (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/3 4 الی 9/6

جزیره قشم (با قطار)

4 روزه دوشنبه 9/9 10 الی 9/13

گلپایگان، خوانسار محلات

2 روزه پنج‌شنبه 9/19 19 الی 9/20

جزیره کیش

4 روزه چهارشنبه 9/18 18 الی 9/21

طبس - نایبند (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/24 25 الی 9/27

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 9/25 26 الی 9/27

کویر مصر - روستای بیاضه (ویژه شب یلدا)

3 روزه شنبه 9/28 9/29 الی 10/1
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس (تاسوعا - عاشورا) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 7/29 7/30 الی 8/2

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 8/26 27 الی 8/29

مشهد مقدس (اربعین حسینی) (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 9/10 11 الی 9/13

مشهد مقدس (رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت امام رضا (ع)) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 9/18 19 الی 9/21

مشهد مقدس (ولادت حضرت رسول اکرم (ص)) (با قطار)

3 روزه دوشنبه 10/7 8 الی 10/10