نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - عید فطر (با قطار)

3 روزه سه شنبه 04/15 04/16 الی 04/18

یاسوج، آبشار مارگون

3 روزه سه شنبه 04/15 04/16 الی 04/18

غار نخجیر، معبد خورهه

1 روزه پنج شنبه 04/17

بندر انزلی، ماسوله

3 روزه چهارشنبه 04/23 04/23 الی 04/25

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 04/25

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 04/30 04/31 الی 05/01

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 05/01

مشهد مقدس - شهادت امام جعفر صادق(ع) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

ارومیه، دالامپر، غار سهولان

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

گرگان، بندر ترکمن، گنبد کاووس

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

تنگه واشی

1 روزه 05/08 جمعه

رامسر، جواهرده

3 روزه چهارشنبه 05/13 05/13 الی 05/15

قلعه‌ الموت، دریاچه وان

1 روزه جمعه 05/15

مشهد مقدس - ولادت امام رضا(ع) (با قطار)

3 روزه پنج شنبه 05/21 05/22 الی 05/24

جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 05/21 05/21 الی 05/22

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 05/22

ماسوله، قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 05/28 05/28 الی 05/29

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 05/29

اردبیل، سرعین

3 روزه سه شنبه 06/02 06/03 الی 06/05

نمک آبرود

1 روزه جمعه 06/05

تبریز، جلفا، کندوان

3 روزه سه شنبه 06/09 06/10 الی 06/12

تنگه واشی

1 روزه جمعه 06/12

کرمانشاه

3 روزه سه شنبه 06/16 06/17 الی 06/19

آبشار شاهاندشت

1 روزه جمعه 06/19

مشهد مقدس - روز عرفه، عید قربان (با قطار)

3 روزه شنبه 06/19 06/20 الی 06/22

زنجان گردی، گنبد سلطانیه

1 روزه دوشنبه 06/22

جنگل ابر

2 روزه پنجشنبه 06/25 06/25 الی 06/26

مشهد مقدس - عید غدیر خم (با قطار)

3 روزه یکشنبه 06/27 06/28 الی 06/30

سنندج، مریوان، دریاچه زریوار

3 روزه سه شنبه 06/29 06/30 الی 07/01

طالقان، آبشار کرکبود

1 روزه سه شنبه 06/30
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

غار نجخیر، معبد خورهه

1 روزه پنج شنبه 04/17

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 04/25

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 05/01

تنگه واشی

1 روزه 05/08 جمعه

قلعه‌ الموت، دریاچه وان

1 روزه جمعه 05/15

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 05/22

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 05/29

نمک آبرود

1 روزه جمعه 06/05

تنگه واشی

1 روزه جمعه 06/12

آبشار شاهاندشت

1 روزه جمعه 06/19

زنجان گردی، گنبد سلطانیه

1 روزه دوشنبه 06/22

طالقان، آبشار کرکبود

1 روزه سه شنبه 06/30
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

یاسوج، آبشار مارگون

3 روزه سه شنبه 04/15 04/16 الی 04/18

بندر انزلی، ماسوله

3 روزه چهارشنبه 04/23 04/23 الی 04/25

اصفهان

2 روزه چهارشنبه 04/30 04/31 الی 05/01

ارومیه، دالامپر، غار سهولان

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

گرگان، بندر ترکمن، گنبد کاووس

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

رامسر، جواهرده

3 روزه چهارشنبه 05/13 05/13 الی 05/15

جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 05/21 05/21 الی 05/22

ماسوله، قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 05/28 05/28 الی 05/29

اردبیل، سرعین

3 روزه سه شنبه 06/02 06/03 الی 06/05

تبریز، جلفا، کندوان

3 روزه سه شنبه 06/09 06/10 الی 06/12

کرمانشاه

3 روزه سه شنبه 06/16 06/17 الی 06/19

جنگل ابر

2 روزه پنجشنبه 06/25 06/25 الی 06/26

سنندج، مریوان، دریاچه زریوار

3 روزه سه شنبه 06/29 06/30 الی 07/01
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - عید فطر (با قطار)

3 روزه سه شنبه 04/15 04/16 الی 04/18

مشهد مقدس - شهادت امام جعفر صادق(ع) (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 05/06 05/07 الی 05/09

مشهد مقدس - ولادت امام رضا(ع) (با قطار)

3 روزه پنج شنبه 05/21 05/22 الی 05/24

مشهد مقدس - روز عرفه، عید قربان (با قطار)

3 روزه شنبه 06/20 06/21 الی 06/23

مشهد مقدس - عید غدیر خم (با قطار)

3 روزه یکشنبه 06/28 06/29 الی 06/31