نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - ولادت حضرت علی(ع) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 01/31 02/01 الی 02/03

آبشار شاهان دشت

1 روزه جمعه 02/03

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 02/09 02/09 الی 02/10

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 02/10

جزیره قشم (هوایی)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/14 الی 02/17

جزیره قشم (با قطار)

3 روزه دوشنبه 02/13 02/14 الی 02/17

شیراز (با قطار)

3 روزه سه‌شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

مشهد مقدس - مبعث حضرت رسول(ص) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 02/15 02/16 الی 02/17

گلابگیری قمصر - ابیانه

1 روزه جمعه 02/17

چابهار

4 روزه جمعه 02/17 02/17 الی 02/20

یاسوج - آبشار مارگون - دشت لاله های واژگون

3 روزه سه شنبه 02/21 02/22 الی 02/24

گلابگیری نیاسر - کاشان

1 روزه جمعه 02/24

شیراز (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

مشهد مقدس - نیمه شعبان (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

نمک آبرود

1 روزه جمعه 02/31

همدان - غار علیصدر

2 روزه پنجشنبه 03/06 03/06 الی 03/07

تنگه واشی

1 روزه جمعه 03/07

گنبد سلطانیه - غار کتله خور

1 روزه جمعه 03/07

تبریز - روستای کندوان - جلفا

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15

مشهد مقدس (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15

جنگل ابر

2 روزه جمعه 03/14 03/14 الی 03/15
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

آبشار شاهان دشت

1 روزه جمعه 02/03

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 02/10

گلابگیری قمصر - ابیانه

1 روزه جمعه 02/17

گلابگیری نیاسر - کاشان

1 روزه جمعه 02/24

نمک آبرود

1 روزه جمعه 02/31

تنگه واشی

1 روزه جمعه 03/07

گنبد سلطانیه - غار کتله خور

1 روزه جمعه 03/07
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 02/09 02/09 الی 02/10

جزیره قشم (هوایی)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/14 الی 02/17

جزیره قشم (با قطار)

3 روزه دوشنبه 02/13 02/14 الی 02/17

شیراز (با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 02/15 02/16 الی 02/17

چابهار

4 روزه جمعه 02/17 02/17 الی 02/20

یاسوج - آبشار مارگون - دشت لاله های واژگون

3 روزه سه شنبه 02/21 02/22 الی 02/24

شیراز (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

همدان - غار علیصدر

2 روزه پنجشنبه 03/06 03/06 الی 03/07

تبریز - روستای کندوان - جلفا

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15

جنگل ابر

2 روزه جمعه 03/14 03/14 الی 03/15
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - ولادت حضرت علی(ع) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 01/31 02/01 الی 02/03

مشهد مقدس - مبعث حضرت رسول(ص) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

مشهد مقدس - نیمه شعبان (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

مشهد مقدس

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15