نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

تور مشهد مقدس (قطار) (عید فطر)

3 روزه جمعه 1394/04/27 ~ 29

تور سنندج

3 روزه جمعه 1394/04/27 ~ 29

تور جنگل ابر

2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28

تور آبشار ایگل

1 روزه شنبه 1394/04/27

تور پلنگ دره

1 روزه یکشنبه 1394/04/28

تور ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/01 ~ 02

تور جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 1394/05/02

تور غار کتله خور - گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 1394/05/02

تور تبریز - جلفا - کندوان

3 روزه سه شنبه 1394/05/07 ~ 09

تور ساحل گیسوم - اسالم به خلخال

2 روزه پنج شنبه 1394/05/08 ~ 09

تور یوش - بلده - خانه نیما یوشیج

1 روزه جمعه 1394/05/09

تور بندر انزلی - ماسوله

3 روزه چهارشنبه 1394/05/14 ~ 16

تور هگمتانه و غار علیصدر همدان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/15 ~ 16

تور تنگه واشی

1 روزه جمعه 1394/05/16

تور جنگل ارفع کوه

1 روزه جمعه 1394/05/16

تور مشهد مقدس (قطار) (شهادت امام جعفر صادق ع)

3 روزه دوشنبه 1394/05/20 ~ 22

تور اردبیل - سرعین

4 روزه سه شنبه 1394/05/20 ~ 23

تور آبشار شاهان دشت

1 روزه جمعه 1394/05/23

تور کرمانشاه

3 روزه چهارشنبه 1394/05/28 ~ 30

تور دیلمان - لاهیجان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/29 ~ 30

تور سرپوش تنگه

1 روزه جمعه 1394/05/30

تور ارومیه - دالامپر - غار سهولان

3 روزه سه شنبه 1394/06/04 ~ 06

تور مشهد مقدس (قطار) (ولادت امام رضا)

3 روزه سه شنبه 1394/06/04 ~ 06

تور طالقان - آبشار کرکبود

1 روزه جمعه 1394/06/06

تور بندر ترکمن - بهشهر - جزیره آشوراده - گرگان

3 روزه سه شنبه 1394/06/11 ~ 13

تور نمک آبرود

1 روزه جمعه 1394/06/13

تور تنگه واشی

1 روزه جمعه 1394/06/13

تور جزیره کیش

4 روزه سه شنبه 1394/06/17 ~ 20

تور رامسر - جواهرده

3 روزه چهارشنبه 1394/06/18 ~ 20

تور جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 1394/06/19 ~ 20

تور کندلوس

1 روزه جمعه 1394/06/20

تور مشهد مقدس (قطار)

3 روزه سه شنبه 1394/06/27 ~ 25

تور اصفهان

2 روزه چهارشنبه 1394/06/26 ~ 27

تور ماسال - اولسبلنگاه

2 روزه پنج شنبه 1394/06/26 ~ 27

تور دشت هویج

1 روزه جمعه 1394/06/27

تور قشم

4 روزه دوشنبه 1394/06/31 ~ 3

تور ماسوله

1 روزه پنجشنبه 1394/07/02

تور غار نخجیر

1 روزه جمعه 1394/07/03

تور مشهد مقدس (قطار) (روز عرفه - عید قربان)

3 روزه سه شنبه 1394/07/01 ~ 03

تور مشهد مقدس (قطار) (عید غدیر خم)

3 روزه سه شنبه 1394/07/08 ~ 10

تور یزد

2 روزه چهارشنبه 1394/07/09 ~ 10

تور زنجان گردی - گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 1394/07/10
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

تور آبشار ایگل

1 روزه شنبه 1394/04/27

تور پلنگ دره

1 روزه یکشنبه 1394/04/28

تور جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 1394/05/02

تور غار کتله خور - گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 1394/05/02

تور روستای یوش، بلده و خانه نیمایوشیج

1 روزه جمعه 1394/05/09

تور تنگه واشی

1 روزه جمعه 1394/05/16

تور جنگل ارفع کوه

1 روزه جمعه 1394/05/16

تور آبشار شاهاندشت

1 روزه جمعه 1394/05/23

تور سرپوش تنگه

1 روزه جمعه 1394/05/30

تور طالقان - آبشار کرکبود

1 روزه جمعه 1394/06/06

تورنمک آبرود

1 روزه جمعه 1394/06/13

تور تنگه واشی

1 روزه جمعه 1394/06/13

تور کندلوس

1 روزه جمعه 1394/06/20

تور دشت هویج

1 روزه جمعه 1394/06/27

تور ماسوله

1 روزه پنج شنبه 1394/07/02

تور غار نخجیر

1 روزه جمعه 1394/07/03

تور زنجان گردی - گنبد سلطانیه

1 روزه جمعه 1394/07/10
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

تور سنندج

3 روزه جمعه 1394/04/27~ 29

تور جنگل ابر

2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28

تور ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/01 ~ 02

تور تبریز - جلفا - کندوان

3 روزه سه شنبه 1394/05/07 ~ 09

تور ساحل گیسوم - اسالم به خلخال

2 روزه پنج شنبه 1394/05/08 ~ 09

تور بندر انزلی - ماسوله

3 روزه چهارشنبه 1394/05/14 ~ 16

تور هگمتانه - غار علیصدر همدان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/15 ~ 16

تور اردبیل - سرعین

4 روزه سه شنبه 1394/05/20 ~ 23

تور کرمانشاه

3 روزه چهارشنبه 1394/05/28 ~ 30

تور دیلمان - لاهیجان

2 روزه پنج شنبه 1394/05/29 ~ 30

تور ارومیه - دالامپر - غار سهولان

3 روزه سه شنبه 1394/06/04 ~ 06

تور بندر ترکمن - بهشهر - جزیره آشوراده - گرگان

3 روزه سه شنبه 1394/06/11 ~ 13

تور جزیره کیش

4 روزه سه شنبه 1394/06/17 ~ 20

تور رامسر - جواهرده

3 روزه چهارشنبه 1394/06/18 ~ 20

تور جنگل ابر

2 روزه پنج شنبه 1394/06/19 ~ 20

تور اصفهان

2 روزه چهارشنبه 1394/06/26 ~ 27

تور ماسال - اولسبلنگاه

2 روزه پنج شنبه 1394/06/26 ~ 27

تور جزیره قشم

4 روزه دوشنبه 1394/06/31 ~ 07/03

تور یزد

2 روزه چهارشنبه 1394/07/09 ~ 10
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

تور مشهد (قطار) (عید فطر)

3 روزه جمعه 1394/04/27 ~ 29

تور مشهد (قطار) (شهادت امام جعفر صادق ع)

3 روزه دوشنبه 1394/05/20 ~ 22

تور مشهد (قطار) (ولادت امام رضا ع)

3 روزه سه شنبه 1394/06/04 ~ 06

تور مشهد (قطار)

3 روزه سه شنبه 1394/06/25 ~ 27

تور مشهد (قطار) (روز عرفه - عید قربان)

3 روزه سه شنبه 1394/07/01 ~ 03

تور مشهد (قطار) (عید غدیر خم)

3 روزه سه شنبه 1394/07/08 ~ 10