کویر اشتهارد

کویر اشتهارد یا قشلاق حسین خانی در شمال شهرستان اشتهارد و جنوب شرقی مهر شهر کرج در استان البرز قرار دارد. طول کویر 60 کیلومتر و عرض آن در حدود 20 کیلومتر است. در نقطه مرکزی کویر دق زیبایی قرار دارد و در حاشیه دق ارتفاعات و گنبدهای نمکی زیبایی که از رنگهای متنوعی تشکیل شده اند وجود دارد. گنبدهای نمکی حاشیه این کویر متاسفانه برای استخراج نمک به شدت مورد تخریب قرار گرفته اند. مناظر کویر از فراز این ارتفاعات بسیار زیبا و دل انگیز است. نزدیکی این کویر به تهران پتانسیل بالقوه ای را برای تبدیل شدن منطقه به هدف گردشگری بیابان ایجاد کرده است. پوشش گیاهی منطقه در حاشیه ارتفاعات درمنه دشتی و در هسته کویر فاقد پوشش گیاهی است. در جنوب کویر روخانه شور یا به گفته بومیان شورکات از غرب به شرق جریان دارد که حاشیه این رود به شدت باتلاقی است و در صورت تردد با خودرو باید مورد توجه قرار گیرد.این رودخانه به طور پراکنده دارای ماهی گورخری می‌باشد و در فصل حاضر پرنده هايي چون سليم طوقي، پرستو، اگرت سفيد و عقاب استپي در اين ناحيه وجود دارند. در اين منطقه در واقع بر اثر فرسايش رود در ارتفاعات شمالي اشتهارد باتلاق نمكزار به اين قسمت زهكشي مي شود و از اين پس رود شور يك مسير غربي – شرقي را طي كرده است و به علت شيب بسيار كم زمين ، از سرعت اين رود كاسته و عمدتا در زمين نفوذ مي كند و زمينه ايجاد كوير اشتهارد را باعث مي شود . با عبور رود شور از اين نمكزار بر شوري اين آب افزوده شده و در پل عاصف الدوله در نزديكي پليس راه ماهدشت كاملاً شور شده و به طرف جنوب شرقي جريان مي يابد و نهايتاً به حوضه آبريز درياچه مسيله قم مي ريزد. علت نامگذاری منطقه به قارپوزآباد همجواری آن با روستای قارپوزآباد در شمال آن است. قارپوز در زبان آذری به معنای هندوانه است.
در روستاي رحمانيه امامزادگان زيد و رحمان يا سه گنبدان از نوادگان امام جعفر صادق (ع) در كنار راه اصلي كرج به اشتهارد قرار دارند. بناي امامزاده متعلق به قرون ۷ و ۸ هجري است كه از نظر معماري داراي وي‍ژگي خاصي بوده، و يكي از بناهاي شاخص مذهبي در منطقه محسوب مي شود. اين بنا داراي سه گنبدخانه و متعلق به سه دوره تاريخي است، بطوريكه گنبد شرقي متعلق به دوره ايلخاني، گنبد غربي متعلق به دوره تيموري و گنبد شمالي در زمان صفويه به بنا الحاق شده است.
در فاصله كمي از امامزاده سه گنبدان بقايا و آثار قلعه اي ديده مي شود كه بنام پلنگ آباد مشهور است. بناي قلعه متعلق به دوره هاي صفوي و قاجاريه مي باشد. همچنين وجود يك تپه باستاني متعلق به دوره تاريخي و اسلامي نيز يكي از آثار تاريخي بجا مانده در منطقه محسوب مي شود.