نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس ، تاسوعا و عاشورا(با قطار)

3 روزه پنج شنبه 07/06 07/07 الی 07/09

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه پنچ شنبه 07/13 07/13 الی 07/14

گلپایگان ، خوانسار ، محلات

2 روزه پنج شنبه 07/20 07/20 الی 07/21

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(با قطار)

3 روزه سه شنبه 07/25 07/26 الی 07/28

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 07/28

کویر مصر

3 روزه سه شنبه  08/02 08/03 الی 08/05

یزد ، میبد (با قطار)

 2 روزه چهار شنبه 08/10 08/11 الی 08/12

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 08/12

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 08/12

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/16 08/17 الی 08/19

مشهد مقدس ، اربعین (با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/16 08/17 الی 08/19

کویر متین آباد

1 روزه پنج شنبه 08/18

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 08/19

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دو شنبه 08/22 08/23 الی 08/26

کاشان ، باغ فین

1 روزه جمعه 08/26

مشهد مقدس ، شهادت امام رضا(با قطار)

3 روزه پنج شنبه 08/25 08/26 الی 08/28

کویر مرنجاب

1 روزه یکشنبه 08/28

خوزستان ، شوش ، شوشتر ، چغازنبیل(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/30 09/01 الی 09/03

قزوین گردی

1 روزه جمعه 09/03

اصفهان

2 روزه چهار شنبه 09/8 09/09 الی 09/10

مشهد مقدس ، ولادت حضرت رسول(با قطار)

3 روزه دو شنبه 09/13 09/14 الی 09/16

کرمان ، ماهان ، کویر شهداد(با قطار)

3 روزه دو شنبه 09/13 09/14 الی 09/16

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

4 روزه دوشنبه 09/13 09/14 الی 09/17

روستای ابیانه

1 روزه چهار شنبه 09/15

زنجان گردی 

1 روزه چهار شنبه 09/15

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 09/17

یزد ، میبد(با قطار)

2 روزه چهار شنبه 09/22 09/23 الی 09/24

کویر متین آباد

1 روزه جمعه 09/24

کاروانسرای زین الدین ، ارگ سر یزد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 09/29 09/30 الی 10/01

نوش آباد ، شهر زیرزمینی اویی

1 روزه جمعه  10/01
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 07/28

کویر مرنجاب

1 روزه

جمعه 08/12

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 08/12

کویر متین آباد

1 روزه پنج شنبه 08/18

روستای ابیانه

1 روزه جمعه 08/19

کاشان ، باغ فین

1 روزه جمعه 08/26

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 08/28

قزوین گردی

1 روزه جمعه 09/03  

روستای ابیانه

1 روزه چهارشنبه 09/15

زنجان گردی

1 روزه چهارشنبه 09/15

کویر مرنجاب

1 روزه جمعه 09/17

کویر متین آباد

1 روزه جمعه 09/24

نوش آباد ، شهر زمینی اویی

1 روزه جمعه 10/01
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنچ شنبه 07/13 07/13 الی 07/14

گلپایگان ، خوانسار ، محلات

2 روزه پنج شنبه 07/20 07/20 الی 07/21

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(با قطار)

3 روزه سه شنبه 07/25 07/26 الی 07/28

کویر مصر

3 روزه سه شنبه  08/02 08/03 الی 08/05

یزد ، میبد (با قطار)

2 روزه سه شنبه  08/03 08/11 الی 08/12

شیراز ، تخت جمشید ، پاسارگاد(با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/16 08/17 الی 08/19

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

3 روزه دو شنبه 08/22 08/23 الی 08/26

خوزستان ، شوش ، شوشتر ، چغازنبیل(با قطار)

2 روزه سه شنبه 08/30 09/01 الی 09/03

اصفهان

3 روزه چهار شنبه 09/8 09/09 الی 09/10

کرمان ، ماهان ، کویر شهداد(با قطار)

3 روزه دو شنبه 09/13 09/14 الی 09/16

جزیره قشم ، جزیره هنگام(با قطار)

3 روزه دوشنبه 09/13 09/14 الی 09/17

یزد ، میبد(با قطار)

2 روزه چهار شنبه 09/22 09/23 الی 09/24

کاروانسرای زین الدین ، ارگ سر یزد(با قطار)

2 روزه چهارشنبه 09/29 09/30 الی 10/01
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس ، تاسوعا و عاشورا(با قطار)

3 روزه پنج شنبه 07/06 07/07 الی 07/09

مشهد مقدس ، اربعین (با قطار)

3 روزه سه شنبه 08/16 08/17 الی 08/19

مشهد مقدس ، شهادت امام رضا(با قطار)

3 روزه پنج شنبه 08/25 08/26 الی 08/28

مشهد مقدس ، ولادت حضرت رسول(با قطار)

3 روزه دو شنبه 09/13 09/14 الی 09/16