نام سفر مدت روز حرکت تاریخ 

یاسوج ، آبشار مارگون

3 روزه سه شنبه 04/06 04/07 الی 04/09

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 04/09

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 04/15 04/15 الی 04/16

تنگه واشی

1 روزه پنجشنبه 04/15

نمک آبرود

 1 روزه پنجشنبه 04/22

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 04/23

مشهد مقدس ،شهادت امام جعفر صادق(ع)(با قطار)

 3 روزه سه شنبه 04/27 04/28 الی 04/30

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(با قطار)

3 روزه سه شنبه 04/27 04/28 الی 04/30

روستای طالقان ، آبشار کرکبود

1 روزه جمعه 04/29

ارومیه ، دالامپر، غارسهولان

3 روزه سه شنبه 05/03 05/04 الی 05/06

اصفهان

2 روزه چهار شنبه 05/04 05/05الی 05/06

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 05/06

مشهد مقدس ، ولادت امام رضا(ع)(با قطار)

3 روزه سه شنبه 05/10 05/11 الی 05/13

دیلمان ، لاهیجان

2 روزه پنج شنبه 05/12 05/12 الی 05/13

سنندج ، مریوان ، دریاچه زریوار

3 روزه سه شنبه 05/17 05/18 الی 05/20

گنبد سلطانیه ، غار کتله خور زنجان

1 روزه جمعه 05/20

دریاچه سقالکسار ، روستای ماسوله

1 روزه جمعه 05/20

اردبیل ، سرعین ، گردنه حیران

3 روزه سه شنبه 05/24 05/25 الی 05/27

نمک آبرود

1 روزه جمعه 05/27

بندر انزلی ، ماسوله

3 روزه چهارشنبه 06/01 06/01 الی 06/03

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 06/03

مشهد مقدس ، عید قربان - روز عرفه(با قطار)

3 روزه سه شنبه 06/07 06/08 الی 06/10

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 06/09 06/09 الی 06/10

آبشار شاهاندشت

1 روزه جمعه 06/10

مشهد مقدس ، عید غدیر،(باقطار)

3 روزه چهارشنبه 06/15 06/16 الی 06/18

تبریز ، روستای کندوان ، جلفا

3 روزه چهار شنبه 06/15 06/16 الی 06/18

جنگل ابر

2 روزه پنجشنبه 06/16 06/17 الی 06/18

قزوین گردی

1 روزه جمعه 06/17

ماسال ، اولسبلنگاه

2 روزه پنجشنبه 06/23 06/23 الی 06/24

رامسر ، جواهرده

3 روزه چهارشنبه  06/29 06/29 الی 06/31
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 04/09

تنگه واشی

1 روزه

پنجشنبه 04/15

نمک آبرود

1 روزه پنجشنبه 04/22

دریاچه شورمست

1 روزه جمعه 04/23

روستای طالقان ، آبشار کرکبود

1 روزه جمعه 04/29

جنگل الیمستان

1 روزه جمعه 05/06

گنبد سلطانیه ، غار کتله خور زنجان

1 روزه جمعه 05/20

دریاچه سقالکسار ، روستای ماسوله

1 روزه جمعه 05/20  

نمک آبرود

1 روزه جمعه 05/27

روستای فیلبند

1 روزه جمعه 06/03

آبشار شاهاندشت

1 روزه جمعه 06/10

قزوین گردی

1 روزه جمعه 06/17
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

یاسوج ، آبشار مارگون

3 روزه سه شنبه 04/06 04/07 الی 04/09

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 04/15 04/15 الی 04/16

گرگان ، بندر ترکمن ، گنبد کاووس(با قطار)

3 روزه سه شنبه 04/27 04/28 الی 04/30

ارومیه ، دالامپر، غارسهولان

3 روزه سه شنبه 05/03 05/04 الی 05/06

اصفهان

2 روزه چهار شنبه 05/04 05/05الی 05/06

دیلمان ، لاهیجان

2 روزه پنج شنبه 05/12 05/12 الی 05/13

سنندج ، مریوان ، دریاچه زریوار

3 روزه سه شنبه 05/17 05/18 الی 05/20

اردبیل ، سرعین ، گردنه حیران

3 روزه سه شنبه 05/24 05/25 الی 05/27

بندر انزلی ، ماسوله

3 روزه چهارشنبه 06/01 06/01 الی 06/03

ماسوله ، قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 06/09 06/09 الی 06/10

تبریز ، روستای کندوان ، جلفا

3 روزه چهار شنبه 06/15 06/16 الی 06/18

جنگل ابر

2 روزه پنجشنبه 06/16 06/17 الی 06/18

ماسال ، اولسبلنگاه

2 روزه پنجشنبه 06/23 04/05 الی 04/07

رامسر ، جواهرده

3 روزه چهارشنبه  06/29 06/29 الی 06/31
نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس ،شهادت امام جعفر صادق(ع)(با قطار)

3 روزه سه شنبه 04/27 04/28 الی 04/30

مشهد مقدس ، ولادت امام رضا(ع)(با قطار)

3 روزه سه شنبه 05/10 05/11 الی 05/13

مشهد مقدس ، عید قربان - روز عرفه(با قطار)

3 روزه سه شنبه 06/07 06/08 الی 06/10

مشهد مقدس ، عید غدیر،(باقطار)

3 روزه چهارشنبه 06/15 06/16 الی 06/18