تورهای اقساطی

گروه تورهای تابان همواره درصدد بوده تا با مهیا کردن بستر مناسب برای کارکنان محترم دانشگاهها (دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )شرایط استفاده برای تورهای مجموعه را برای کلیه کارکنان مهیا کند. از همین رو با ارج نهادن به درخواست مسافران عزیزمان، امکان ثبت نام در تورها و سفرهایمان را بصورت اقساط خدمت شما بزرگواران عرضه میداریم.

اقساط در نظر گرفته شده مختص کارکنان دانشگاهها(دانشگاه علوم پزشکی تهران،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی )،اعضای سازمان نظام پزشکی کشور، بانک کشاورزی ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده و در پنج مرحله قابل پرداخت میباشد:

30 درصد قیمت تور در زمان ثبت نام ،الباقی طی 4 فقره چک در 4 ماه بعد از تاریخ سفرقابل پرداخت می باشد.