شرایط اقساطی سازمانها و شرکتها 
 

بسمه تعالی

گروه تورهای تابان همواره درصدد بوده تا با مهیا کردن بستر مناسب برای کلیه کارکنان و بازنشستگان محترم کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی طرف قرار داد شرایط استفاده از تورهای مجموعه را مهیا کند . از همین رو با ارج نهادن به در خواست مسافران عزیزمان ، امکان ثبت نام در تورها را بصورت اقساط خدمت شما بزرگواران عرضه میداریم . جهت اطلاع از اقساط در نظر گرفته شده و تعداد ماههای پرداخت و مبلغ پیش پرداخت ، بسته به نوع قرارداد با سازمان مربوطه در قسمت ذیل کلیک کنید .

 
سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد