توافقنامه گروه تورهای تابان

  موضوع و شرایط قرارداد
تعهدات مسافر
تعهدات کارگزار
شرایط ابطال گشت توسط مسافر
 
 
قرارداد زیر بر اساس موازین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تنظیم شده و برای کلیه سفرها به امضا همسفران خواهد رسید.

موضوع قرارداد
موضوع این قرارداد تعیین حدود وظایف و مسئولیت‌های طرفین و همچنین نرخ گشت برای انجام مسافرت با گشت‌های دسته جمعی می‌باشد.
   
  شرایط قرارداد
ماده 1 - چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل 15 نفر) نرسد، کارگزار مجاز به ابطال آن و استرداد وجوه دریافتی از مسافر می‌باشد.
تبصره 1 - کارگزار موظف است در این خصوص 48 ساعت قبل از حرکت موضوع را به اطلاع مسافر برساند.
ماده 2 - در گشت‌های زمینی تقدم جا در وسیله نقلیه بر حسب تاریخ ثبت نام مشخص می‌شود.ماده 3 - نوع وسیله نقلیه بر اساس تعداد افراد شرکت کننده در برنامه و چگونگی مسیر تور(اعم از آسفالت و یا خاکی) مشخص می گردد و ممکن است طی برنامه در اثر عوامل مختلف نوع وسیله نقلیه تغییر کند.
ماده 4 - در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین قرارداد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مرجع رسیدگی حکم بوده و آراء صادره مورد توافق طرفین خواهد بود.
 
  تعهدات مسافر
ماده 5 - رعایت شئونات اسلامی در طول سفر از سوی مسافر الزامی است.
ماده 6 - همراه داشتن شناسنامه عکسدار و کارت ملی برای تمامی تورها الزامی است.
ماده 7 - مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه های گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور شخصاً متعهد قبول مشکلات احتمالی و پرداخت هزینه‌های مربوطه جهت پیوستن به گروه و ادامه برنامه تور خواهد بود و کارگزار مربوطه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
ماده 8 - مسافر متعهد است در طول گشت کلیه ضوابط اعلام شده از سوی سرپرست برنامه را رعایت نموده و در صورت وارد نمودن خسارت به چادر، هتل، رستوران، اماکن و وسائط نقلیه شخصاً مسئول پرداخت خسارت وارده می باشد و در صورت عدم تامین خسارت وارده، کارگزار مجاز به اتخاذ تصمیم لازم در خصوص این مسافر می باشد.
ماده 9 - در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله در قیمت گشت اعم از افزایش نرخ بلیط، خودرو، هتل و یا سایر خدمات، مسافر موظف به پرداخت ما به التفاوت اعلام شده به کارگزار می‌باشد.
ماده 10 - درخصوص ثبت نام گروهی، فقط فردی که به نمایندگی از سوی مسافرین اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پیگیری، ابطال و یا دریافت وجوه پرداختی می باشد.
ماده 11 - مسافر موظف است لوازم مورد نیاز برنامه را که قبلا به اطلاع وی رسیده است به همراه داشته باشد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی جهت تهیه هر یک از لوازم مورد نیاز مسافر متوجه کارگزار نخواهد بود.
ماده 12 - در صورت بروز هر گونه حادثه ای برای مسافر در طول سفر، وی براساس شرایط بیمه حوادث پوشش داده شده حق استفاده از امکانات را داشته و در این خصوص کارگزار هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.
ماده 13 - حفظ اموال و مدارک شخصی به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هیچ نوع مسئولیتی متوجه سرپرست برنامه و یا کارگزار نخواهد بود.
 
  تعهدات کارگزار
ماده 14 - کارگزار متعهد است که برنامه گشت مورد توافق را کاملاً و دقیقاً انجام داده و در صورت وقوع هر گونه پیشامد غیر منتظره طبیعی و غیرطبیعی از قبیل (و نه محدود به) نقص فنی خودرو، مسدود شدن جاده، ترافیک، طوفان، سیل و سایر حوادث طبیعی و اشکالاتی که از کنترل کارگزار خارج بوده و سبب ابطال و یا تغییر برنامه گشت شود مسئولیتی متوجه کارگزار نخواهد بود. انجام تغییرات لازم در برنامه مسافرت و مسیر حرکت گشت بر حسب ضرورت در اختیار کارگزار بوده که با ارائه دلایل و مدارک مستند می بایست به اطلاع مسافر برسد.
ماده 15 - کارگزار موظف است بیمه کامل (بیمه حوادث گروهی) را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه ای در سفر مسافر می‌بایست بر اساس شرایط بیمه تحت پوشش اقدام نماید و در این خصوص کارگزار همکاری و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد.
 
 
شرایط ابطال گشت توسط مسافر
تا 7 روز قبل از برنامه 95% وجه، از 7 تا 3 روزقبل از برنامه 90% وجه، از 3 تا 1 روز قبل از برنامه 70% وجه، پس از آن هیچ گونه وجهی به مسافر مسترد نخواهد شد.در کلیه سفرهای چارتری مانند کیش، کربلا، سوریه در صورت انصراف در هر زمان، 100% از مبلغ ثبت نام کسر می گردد.

این قرارداد در 15 ماده و یک تبصره در دو نسخه که هرکدام حکم واحد را دارد بر اساس مواد 330، 221، 10 قانون مدنی بوده که برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع می‌باشد. یک نسخه از این قرارداد تحویل مسافر و نسخه دیگر نزد کارگزار خواهد بود.