کارت تخفیف نقره ای

گروه تورهای تابان در نظر دارد در راستای سیاستهای گردشگر محوری خویش در حرکتی نوین از تاریخ 91/12/29 اقدام به ایجاد بخش تخفیفات در تورهای خود نماید.
بر این اساس هر فرد با شرکت در هر تور صاحب یک امتیاز میگردد. و به ازای هر همراه یک امتیاز اضافی به وی تعلق خواهد گرفت. که این امتیازات به شکل کارتهای تخفیفی برای استفاده در تورهای بعدی در اختیار گردشگران قرار خواهد گرفت. این کارتها شامل کارت های طلایی، نقره ای و برنزی میباشد.

کارت نقره ای کارت نقره ای :

هر 30 امتیاز کسب شده معادل یک کارت نقره ای میباشد که به منزله 2000000 ریال تخفیف برای استفاده در تورهای آتی میباشد.