تابان کارت

با تابان کارت وفاداری شما را ارج می‌نهیم.
تابان کارت یک کارت مغناطیسی بوده، که ابزاری جهت شناسایی و معرفی مشتری به سیستم وفاداری و مشتری مداری گروه تورهای تابان می‌باشد. این کارت دارای یک شماره 16 رقمی منحصر به فرد بوده که در سیستم به عنوان کلیدی برای شناسایی مشتری از آن استفاده می‌شود و کلیه اطلاعات خرید مشتری و سوابق مراجعات وی در آن ثبت می‌گردد.
به محض کشیده شدن کارت در پایانه‌های (POS) شرکت، مشتری شناسایی و اطلاعات مربوط به وی دریافت می‌گردد.
با استفاده از خدمات تابان کارت، کلیه مشتریان از تخفیفهای ویژه ای به این شرح برخوردار خواهند گردید که ارزش ریالی این تخفیف‌ها  به حساب تابان کارت آن‌ها واریز می‌گردد:
  • با خرید بلیط‌ شرکت‌های هواپیمایی و تور انفرادی داخلی و تور خارجی(3%)