سازمان بیمه سلامت ایران 
 

بسمه تعالی

گروه تورهای تابان همواره درصدد بوده تا با مهیا کردن بستر مناسب برای کلیه کارکنان و بازنشستگان محترم کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی طرف قرار داد شرایط استفاده از تورهای مجموعه را مهیا کند . از همین رو با ارج نهادن به در خواست مسافران عزیزمان ، امکان ثبت نام در تورها را بصورت اقساط خدمت شما بزرگواران عرضه میداریم .

 


شرایط اقساط سازمان بیمه سلامت بشرح ذیل میباشد :
تورهای داخلی : مبلغ پیش پرداخت 30% مبلغ کل تور ، الباقی در اقساط 6 ماهه بدون کارمزد بصورت کسر از حقوق
تورهای خارجی : مبلغی پیش پرداخت 50% مبلغ کل تور ، الباقی در اقساط 8 ماهه بدون کارمزد بصورت کسراز حقوق