سازمان برنامه و بودجه کشور 
 

بسمه تعالی

گروه تورهای تابان همواره درصدد بوده تا با مهیا کردن بستر مناسب برای کلیه کارکنان و بازنشستگان محترم کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی طرف قرار داد شرایط استفاده از تورهای مجموعه را مهیا کند . از همین رو با ارج نهادن به در خواست مسافران عزیزمان ، امکان ثبت نام در تورها را بصورت اقساط خدمت شما بزرگواران عرضه میداریم .

 


شرایط اقساط سازمان برنامه و بودجه کل کشور بشرح ذیل میباشد :
تورهای داخلی و تورهای خارجی : مبلغ پیش پرداخت 20% مبلغ کل تور ،الباقی در اقساط 6 ماهه بدون کارمزد بصورت چک یا کسراز حقوق