اداره کل رفاه شهرداری تهران 
 

بسمه تعالی

گروه تورهای تابان همواره درصدد بوده تا با مهیا کردن بستر مناسب برای کلیه کارکنان و بازنشستگان محترم کلیه سازمانها و ارگانهای دولتی طرف قرار داد شرایط استفاده از تورهای مجموعه را مهیا کند . از همین رو با ارج نهادن به در خواست مسافران عزیزمان ، امکان ثبت نام در تورها را بصورت اقساط خدمت شما بزرگواران عرضه میداریم .

 


شرایط اقساط سازمان شهرداری تهران بشرح ذیل میباشد :
تورهای داخلی : مبلغ پیش پرداخت 25% مبلغ کل تور ، الباقی در اقساط 7 ماهه بدون کارمزد بصورت چک
تورهای خارجی : مبلغ پیش پرداخت 50% مبلغ کل تور ، الباقی در اقساط  8 ماهه بدون کارمزد بصورت چک


 

سایت سازمان