سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد


 
           
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی
   
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   
بانک ملت
بانک ملت
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
   
شهرداری تهران
اداره کل رفاه شهرداری تهران
پتروشیمی اروند
شرکت‌ پتروشیمی اروند
   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فدراسیون فوتبال
   
فدراسیون فوتبال
بیمارستان قلب شهید رجایی
وزارت صنعت معدن و تجارت
وزارت صنعت معدن و تجارت
   
فدراسیون فوتبال
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی
   
فدراسیون فوتبال
سازمان بیمه سلامت ایران
تعاونی خدمات رفاهی
شرکت تعاونی خدمات رفاهی سازمان جنگلها و مراتع و آب خیزداری
   
ایسیکو
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو
وزارت نیرو
وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران