سازمان ها و ارگان های طرف قرارداد


 
           
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سازمان نظام پزشکی
سازمان نظام پزشکی
   
دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
   
بانک ملت
سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی
   
شهرداری تهران
اداره کل رفاه شهرداری تهران
پتروشیمی اروند
شرکت‌ پتروشیمی اروند
   کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فدراسیون فوتبال
   
فدراسیون فوتبال
بیمارستان قلب شهید رجایی
وزارت صنعت معدن و تجارت
وزارت صنعت معدن و تجارت
   
فدراسیون فوتبال
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
سازمان بنادر و دریانوردی
سازمان بنادر و دریانوردی
   
فدراسیون فوتبال
سازمان بیمه سلامت ایران
تعاونی خدمات رفاهی
شرکت تعاونی خدمات رفاهی سازمان جنگلها و مراتع و آب خیزداری
   
ایسیکو
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو
وزارت نیرو
وزارت نیرو - شرکت مدیریت منابع آب ایران
   
وزارت نیرو
گروه شرکتهای فرین - باشگاه خدمات رفاهی فرین

شرکت تعاونی مصرف کارکنان (سازمان ملی زمین و مسکن)

   

سازمان تعزیرات حکومتی
وزارت نیرو

بیمه ملت