تورهای چند روزه

نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

ماسوله - قلعه رودخان

2 روزه پنجشنبه 02/09 02/09 الی 02/10

جزیره قشم (هوایی)

3 روزه دوشنبه 02/13 02/14 الی 02/17

جزیره قشم (با قطار)

3 روزه دوشنبه 02/13 02/14 الی 02/17

شیراز (با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

یزد - میبد (با قطار)

2 روزه چهارشنبه 02/15 02/16 الی 02/17

یاسوج - آبشار مارگون - دشت لاله های واژگون

3 روزه سه شنبه 02/21 02/22 الی 02/24

شیراز (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

همدان - غار علیصدر

2 روزه پنجشنبه 03/06 03/06 الی 03/07

تبریز - روستای کندوان - جلفا

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15

جنگل ابر

2 روزه جمعه 03/14 03/14 الی 03/15