تورهای زیارتی

نام سفر مدت روز حرکت تاریخ

مشهد مقدس - ولادت حضرت علی(ع) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 01/31 02/01 الی 02/03

مشهد مقدس - مبعث حضرت رسول(ص) (با قطار)

3 روزه سه شنبه 02/14 02/15 الی 02/17

مشهد مقدس - نیمه شعبان (با قطار)

3 روزه پنجشنبه 02/30 02/31 الی 03/02

مشهد مقدس - قیام پانزده خرداد (با قطار)

3 روزه چهارشنبه 03/12 03/13 الی 03/15